TNBSP CZSTOCHOWA

Rada Oddziau TNBSP Czstochowa

Prezes: Alina Grabna
Wiceprezes: Boena Policiska
Skarbnik: Miosawa Pasternak
Sekretarz: Iwona Tutak
Komisja Rewizyjna: Magorzata Antosiewicz, Jolanta Otwinowska, Ksymena urawska


Numer konta bankowego: Bank Zachodni WBK 45 1090 1476 0000 0001 2411 8451
000webhost logo